Velkommen til Halsted kirke

 

Halsted kirke ligger: Maribovej 246, 4900 Nakskov

 

Du er velkommen til at besøge kirken til gudstjeneste eller, når det passer dig i ugens løb. I sommertiden er kirken åben mellem morgen- og aftenringning alle hverdage undtagen mandag.
Du kan kontakte sognepræsten, hvis du ønsker at få adgang til kirken udenfor den faste åbningstid.
 

 

Gudstjenester aflyses

Coronaen rammer nu også kirken


 I henhold til regeringens tiltag og pålæg fra biskoppen aflyses ordinære gudstjenester og alle aktiviteter i kirken  indtil videre.

Ingen konfirmationer den 8. maj

Coronavirus udskyder årets konfirmationer

 

Konfirmationer i hele landet før pinse er aflyst.

Så der er ikke konfirmationer den 8. maj i Halsted og Avnede kirker.

 

Menighedsrådsvalg

Mød op til orienteringsmødet!Menighrv..png

OBS: En ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet betyder, at orienteringsmødet om valg til menighedsråd flyttes fra tirsdag den 12. maj 2020 til tirsdag den 9. juni 2020. Mødet holdes i præstegården kl. 19:00

Der skal i år vælges nyt menighedsråd, som skal tiltræde 1. s. i advent, altså den 29.  2020. Valgforløbet er omtalt andetsteds. 
Alle medlemmer af de nuværende menighedsråd forlader menighedsrådene. Alle har været med i flere perioder, en del endda i mange. 
Som beskrevet andetsteds skal der afholdes offentlig orienteringsmøde i alle sogne den 12. maj. Mødet her i pastoratet finder sted kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandstue. 
Menighedsrådene har vedtaget at sammenlægge pastoratets 2 menighedsråd, hvilket der vil blive redegjort for på orienteringsmødet den 12. maj. 
Kom den 12. maj kl. 19 og hør mere om arbejdet i menighedsrådet. Pastoratet er lille, og der afholdes kun 4-5 menighedsrådsmøder årligt. Det vil sige, at det er tidsmæssigt overkommeligt at være i menighedsrådet. Det siges at være spændende, men det er først og fremmest vigtigt, at der er et menighedsråd, som sørger for den løbende varetagelse af vore kirker og præstegården. Det er også meget vigtigt for den nye præst at have samarbejdet med menighedsrådet om det kirkelige liv.

Sogneudflugt

Årets sogneudflugt er aflyst

 

  

 

 

Gudstjeneste i Avnede Skov

Søndag den 24. maj, kl. 14.00 samles vi ved Langdyssen


Igen i år holder vi gudstjeneste ved Langdyssen i Avnede Skov. 
Inger Damhus vil som gennem mange år ledsage salmesangen på sin harmonika samt spille til fællessange efter gudstjenesten. Det skal hun have tak for. 
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet kaffe og basser.

Der skal også lyde en tak til Birger Munch, som ejer skoven og sørger for, at vi kan holde gudstjenesten ved Langdyssen. 

Man kommer til Langdyssen via en sti fra Avnede Skovvej.      

            

Gudstjeneste i præstegårdshaven

Kom og vær med søndag den 26. juli, kl. 14.00


Igennem mange år har der været tradition for at holde gudstjeneste denne sidste søndag i juli i præstegårdshaven. Beboerne fra Lykkeseje plejer at deltage, men det kan af transportmæssige grunde ikke lade sig gøre i år. Vi håber, det vil kunne lade sig gøre næste år, og vi holder altså gudstjenesten alligevel. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet eftermiddagskaffen med lagkager til.
       

Præsteskifte

Halsted-Avnede skal have ny sognepræst


Sognepræst Ole Opstrup går på pension med udgangen af august måned. Halsted-Avnede pastorat skal derfor have ny sognepræst. Stillingen er opslået i Præsteforeningens Blad i marts måned. Den kommende præst skal også gøre tjeneste i Stormarks Sogn med at varetage konfirmationsforberedelse, minikonfirmander og kirkelige handlinger. Samarbejdet med Søllested-Skovlænge-Gurreby fortsætter med hensyn til afløsning under fravær, således at det fortsat er Rebekka Kristensen, der afløser den kommende præst i Halsted-Avnede, når vedkommende har fri. Ansættelsesforløbet forventes afsluttet senest den 15. juni, således at den nye præst vil kunne blive præsenteret i næste nummer af Kirkebladet.

Kalender

Gudstjeneste
Avnede kirke
07-06 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
14-06 09:30
Gudstjeneste
Avnede kirke
21-06 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
28-06 09:30
Gudstjeneste
Avnede kirke
05-07 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
12-07 09:30

Links

Halsted-Avnede Landsbylaug

http://halsted-avnede.dk/

 

Ullerslev Landsbylaug

http://www.ullerslev-landsbylaug.dk/

 

Adresser

Halsted kirke

Maribovej 246,

4900 Nakskov

 

Sognepræst

Ole Opstrup,

Horslundevej1,

4900 Nakskov

Tlf: 54939030

E-mail: oop@km.dk

 

Graver

Anders Munk Vesterborgvej 15 4953 Vesterborg Tlf. 20103368 e-post: abirgittemunk@gmail.com

 

Kirkeværge

Bent Karlsen Trælholmvej 6 4900 Nakskov

Tlf.29 27 14 79,  e-post: traelholmvej6@gmail.com

Besøg også Avnede sogn

Halsted Kirke
www.avnede-kirke.dk