Velkommen til Halsted kirke

 

Halsted kirke ligger: Maribovej 246, 4900 Nakskov

 

Du er velkommen til at besøge kirken til gudstjeneste eller, når det passer dig i ugens løb. I sommertiden er kirken åben mellem morgen- og aftenringning alle hverdage undtagen mandag.
Du kan kontakte sognepræsten, hvis du ønsker at få adgang til kirken udenfor den faste åbningstid.
 

 

Afstemningsvalg aflyst

What do you want to do ?
New mail
      Menighrv..png

Afstemningsvalg til Halsted-Avnedes sognes  menighedsråd er aflyst, idet der ikke er indgivet anden liste end den, der blev sammensat på Valgforsamlingen den 15. september.

Det nye menighedsråd

 

  

På valgforsamlingen den 15.september blev følgende valgt til menighedsrådet for Halsted og Avnede sogne :  

 

Annette Creutzberg Mikkelsen, Ullerslevvej 28, Avnede, 49090 Nakskov.                                                                                                                   

Fritze Krag-Juel-Vind-Frijs, Amerika Plads 8, 2.th., 2100 København Ø.                                                                                       

 

Henning Juel, Svingelsvej 72, 4900 Nakskov                                                                                                                                       

Jette Hansen,   Horslundevej 20, Halsted, 4900 Nakskov                                                                                           

Sanne Kirchheiner, Ullerslevvej 55, Avnede, 4900 Nakskov  


Suppleanter:                                                                                                                                                                   

Anne Lise Larsen, Halsted Byvej 2, Halsted, 4900 Nakskov                                                                                                                     

Jeanne Villadsen, Halsted Byvej 1, Halsteds, 4900 Nakskov 


Da der ikke er indgivet anden liste inden fristens udløb er disse personer valgt til menighedsrådet. Det nye råd vil afholde konstituerende møde den 11. november. Resultatet af konstitueringen vil blive oplyst på hjemmesiden, når den har fundet sted. 


                                                                                              

                  


C.D.F. Reventlow

Foredrag i præstegården den 19.november kl. 14:00

Museumsinspektør på Reventlowmuseet Louise Sebro holder foredraget under titlen:

C.D.F. Reventlow, familiemenneske, reformator og herremand.


Da Danmark i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet gennemgik en række reformer af landbrug, skovbrug og skolevæsen var det grundlaget for det moderne Danmark, der blev skabt. Bag reformerne stod en kreds af fremsynede mennesker, hvoraf C.D.F. Reventlow fra Pederstrup og Christiansæde var en af de vigtigste. Hør historiker og museumsinspektør på Reventlowmuseet, Louise Sebro, fortælle om manden bag reformerne, om et menneske, der var dybt engageret i udviklingen af et bedre samfund, et bedre liv for bønder og husmænd, men som også var en kontant herremand, der nok vidste, hvordan bønder og tyende burde arte sig bedst, men samtidig var en kærlig, nærværende familiefar. Med udgangspunkt i Reventlows og hans families breve skal vi helt tæt på denne fascinerende oplysningsmand. 
cdf.jpg            

Afskedsgudstjenester

Ole Opstrup slutter sin gerning som sognepræst i Halsted og Avnede den 23. august


I 2015 blev den tidligere domprovst i Maribo, Ole Opstrup indsat som sognepræst i Halsted og Avnede.

Ole Opstrup er en årgang 1950 og det betyder, at han i år har nået aldersgrænsen for sognepræster, og derfor har søgt sin afsked.

Menighedsrådene takker Ole opstrup for fem gode år med disse ord:"Tak for nogle gode år, hvor Ole Opstrup har fungeret som sognepræst og har fået liv i vores præstegård og sogne igen."

Søndag  den 23. august holder Ole Opstrup sine sidste gudstjenester som sognepræst i Halsted og Avnede. 
Om formiddagen er det i Avnede det foregår og efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en kop formiddagskaffe i våbenhuset. Om eftermiddagen er det i Halsted. Her inviterer menighedsrådet på kaffe i præstegården efter gudstjenesten.

Alle er naturligvis velkomne!
 


Ole Opstrup--kopi.jpg
 

Afskedshilsen

Ole Opstrups ord til afsked som sognepræst i Halsted og Avnede


Velkommen

blev jeg budt her i Halsted og Avnede sogne for 5 år siden.  5 dejlige år siden kan jeg sige nu, for det har været gode år og dejligt at være præst her.

Tak til menighedsrådene, som har været gode at arbejde sammen med om de mange ting, der er at gøre med at passe kirkerne, kirkegårdene og det kirkelige liv i sognene. Tak til personalet. Især til de fastansatte gravere, Anders og Arne, som jeg har nydt at have være sammen med både professionelt og personligt, men også til organist Søren, som er vores om ikke fastansatte, så dog vores faste organist. Det har været en meget stor fornøjelse og glæde at have haft Søren som organist. Hans melodivalg, tempo og styrke er, som det skal være, hvilket betyder meget for gudstjenester og kirkelige handlinger. Og så har jeg mødt vikarer på alle pladser, organist, sanger og graver/kirketjener, som jeg også sender en stor tak. Godt, at I er der, når der er behov for afløsning.

Jeg kom uden særligt kendskab til Vestlolland. Jeg tror ikke, man erhverver et sådant kendskab på bare 5 år, men dog noget, og det har været godt, og det skal alle i sognene have tak for. Jeg blev taget godt imod, og har været glad for at bo her og lære egnen at kende nærmere. En tak skal også lyde til mit faste afløserpastorat Søllested-Skovlænge-Gurreby, dets menighedsråd og min gode kollega der, Rebekka, som på alle måder har været dejlige at være sammen med, og som har gjort meget for at jeg skulle befinde mig godt her.

Jeg er glad for at skulle på pension. Det kan lyde mærkeligt, men det er godt at holde op, når man kan se tilbage på gode år og ikke mindst, når de sidste år har været det, og jeg bliver jo heller ikke yngre. Der var store glæder og tunge sorger, der var dagligdagens almindelige fællesskab og søndagens hellige. Med det i tankerne og med  taknemmelighed og glæde siger jeg

farvel

som præst, men jeg bliver jo på egnen, idet min kone Laura som omtalt andetsteds bliver vores nye præst.

Med nogle ord fra en afskedsprædiken fra 1880, som jeg fandt i arkivet i mit første embede på Falster takker jeg af:

Og så, du gode og trofaste Gud, overgiver jeg til din varetægt denne menighed! Du vil give den en god og trofast præst, som er i stand til at virke rigere til velsignelse, end jeg har formået det. Lad hende møde velvilje og tillid i sin gerning.

I Vor Herres Jesu Kristi navn

Guds fred.


Indsættelsesgudstjeneste

Laura Brøchner Opstrup begynder sin gerning som sognepræst i Halsted og Avnede den 27. september

 Den 4. juni modtog Laura Brøchner Opstrup en glædelig meddelelse fra kirkeminister Joy Mogensen. Den lød på, at hun var udnævnt til ny sognepræst i Halsted og Avnede med tilknyttet tjeneste i Stormarks sogn.
Det betyder at vores to små sogne igen har fået lov at få en præst, og at Halsted præstegård fortsat kan være et levende og åbent  hus for os alle. 

Menighedsrådene byder den nye sognepræst velkommen med disse ord: "Vi har haft den fordel at lære dig at kende i nogen tid, og vi er glade for, at du søgte embedet.  Vi vil fra menighedsrådene bakke dig  op. Vi ved, at vi vil få et godt samarbejde."

Laura indsættes i embedet  af provst Bjarne Madsen ved  gudstjenesten i Halsted kirke den 27. september klokken 09:30.

Efter gudstjenesten er menighedsrådene vært ved et brunch-arrangement i præstegarden.                    

Alle er velkomne.


 
       Laura kopi.jpg                 

Tiltrædelseshilsen

Laura Brøchner Opstrups ord i anledning af sin udnævnelse til sognepræst i Halsted og Avnede


Til Halsted og Avnede sogne.

Jeg kan med stor glæde meddele, at jeg den 1. oktober 2020 overtager embedet som sognepræst i Halsted-Avnede Pastorat. For 3 år siden, d. 28. maj 2017, blev jeg ordineret i Maribo Domkirke til et barselsvikariat i Søllested-Skovlænge-Gurreby pastorat. I forbindelse med dette vikariat stiftede jeg også bekendtskab med kirkerne i både Halsted og Avnede, eftersom jeg var afløserkollega med præsten her, og således har jeg al mulig grund til at glæde mig til at vende tilbage igen. Jeg husker det som en god og lærerig tid blandt venlige mennesker, dygtigt og hjælpsomt personale og gode menighedsråd. Da jeg har haft fast adresse i Halsted præstegård siden juni 2017 og endvidere er blevet gift med jeres nuværende sognepræst Ole Opstrup, har jeg fulgt med i den daglige gang i sognene efter mit vikariat på Vestlolland nåede sin afslutning. Jeg har haft mulighed for at møde mange af sognenes beboere i præstegården, kirken eller på gå – og cykelture gennem landskabet, der efter min overbevisning udgør en af de smukkeste dele af Danmarks natur. Faktisk er det til trods for de manglende bakker og det ualmindeligt flade landskab lidt af et paradis at havne i, når man som jeg er begejstret for både naturen, racercykler og mountainbikes.

Jeg har fra november 2017 og til juni 2019 været konstitueret sognepræst i Idestrup pastorat, og sideløbende hermed fungeret som bistandspræst i Væggerløse pastorat. Det har ligesom på Vestlolland været en god og udfordrende tid, hvor jeg har sat pris på at fordybe mig i evangeliet, tage på husbesøg samt at forrette gudstjenesterne og de kirkelige handlinger, bisættelser, begravelser, vielser, dåb, mini – og konfirmandundervisning og konfirmationer. Dette vil jeg naturligvis fortsætte med at gøre, når min tid som jeres sognepræst begynder.

Det har været skik og brug, at præsten i Halsted og Avnede har været afløserkollega med præsten i Søllested, Skovlænge og Gurreby, således at ferier og fridage er blevet planlagt i samarbejde med denne. Dette samarbejde fortsætter til min store glæde, og således vil Rebekka Maria Brandt Kristensen stadig være at finde i vores kirker fra tid til anden, og jeg vil have den glæde at komme i Søllested, Skovlænge og Gurreby, hvor jeg begyndte og var glad for at være. Jeg vil også være at finde i Stormarks sogn i Nakskov, hvor jeg skal bistå sognepræst Christian Hüttel med blandt andet mini - og konfirmandundervisning samt forrette bisættelser og begravelser.

Som et vittigt medlem fra et af vores menighedsråd sagde, da min mand,konstaterede, at han ville følge med i pakken, såfremt jeg fik stillingen her, så var det en pris, de var villige til at betale. Så Ole Opstrup vil fortsat være at finde i præstegården, og det samme vil vores søn, Anders, der vil være fyldt 1 år, når Kirkebladet er udkommet. 

Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet og møde jer alle i sognene.

Laura Brøchner Opstrup


Kalender

Gudstjeneste
Halsted kirke
25-10 09:30
Alle helgen
Halsted kirke
01-11 14:00
Alle helgen
Avnede kirke
01-11 19:00
Gudstjeneste
Avnede kirke
08-11 09:30

Links

Halsted-Avnede Landsbylaug

http://halsted-avnede.dk/

 

Ullerslev Landsbylaug

http://www.ullerslev-landsbylaug.dk/

 

Adresser

Halsted kirke

Maribovej 246,

4900 Nakskov

 

Sognepræst

Ole Opstrup,

Horslundevej1,

4900 Nakskov

Tlf: 54939030

E-mail: oop@km.dk

 

Graver

Anders Munk Vesterborgvej 15 4953 Vesterborg Tlf. 20103368 e-post: abirgittemunk@gmail.com

 

Kirkeværge

Bent Karlsen Trælholmvej 6 4900 Nakskov

Tlf.29 27 14 79,  e-post: traelholmvej6@gmail.com

Besøg også Avnede sogn

Halsted Kirke
www.avnede-kirke.dk