Velkommen til Halsted kirke

 

Halsted kirke ligger: Maribovej 246, 4900 Nakskov

 

Du er velkommen til at besøge kirken til gudstjeneste eller, når det passer dig i ugens løb. I sommertiden er kirken åben mellem morgen- og aftenringning alle hverdage undtagen mandag.
Du kan kontakte sognepræsten, hvis du ønsker at få adgang til kirken udenfor den faste åbningstid.
 

 

Nyt menighedsråd

Menighedsrådet har konstitueret sig
  Menighrv..png

 

  

Første søndag i advent trådte det menighedsråd til, som skal virke de kommende fire år som fælles menighedsråd for Halsted og Avnede sogne.


Menighedsrådet har konstitueret sig med: 

  • Fritze Krag-Juel-Vind-Frijs som formand,

  • Annette Creutzberg Mikkelsen som næstformand og kasserer

  • Henning Juel som kirkeværge i Halsted

  • Susanne Kircheinner som kirkeværge i Avnede og kontaktperson

  • Jette Hansen som kirkeværge i Halsted 


Suppleanter:

  • Anne Lise Larsen

  • Jeanne Villadsen

 

Facebook

Følg os på Facebook

 

Mere end 1 årti efter Facebook erobrede verden, har vi besluttet os for at tilslutte os det sociale medie. Vi forestiller os, at det er en god platform at benytte sig af i disse coronatider, hvor der kan risikere at komme nye restriktioner, som vi med kort varsel skal forholde os til. Meddelelser vedrørende brug af kirkerummet, sociale arrangementer og lignende vil således blive kommunikeret ud på facebooksiden Halsted og Avnede Pastorat.


Sognenes præst

En hilsen fra den nye præst


Laura kopi.jpg

 

Efter mere end ét års barsel blev jeg d. 27. september, 2020, indsat som sognepræst i Halsted og Avnede. Jeg kan ikke takke nok for den varme velkomst, jeg fik. Til trods for coronaen og de begrænsninger, den sætter, var naboer og andre sognebørn, menighedsrådsmedlemmer, kollegaer, familie og venner mødt op i kirken til indsættelsesgudstjenesten, hvor provst Bjarne A. Madsen forestod indsættelsen, og organist Søren Møller og kirkesanger Jens Flensted Andersen fornemt tog sig af salmerne, da vi andre ikke måtte synge. Efterfølgende var der brunch i præstegården. Det blev til en meget smuk og højtidelig gudstjeneste med efterfølgende mange gode timer i Halsted præstegård. Jeg blev bekræftet i, at det er et pastorat, hvor man som sognepræst kun kan være glad for at slå sine folder. Jeg takker de afgående menighedsråd for valget og glæder mig til samarbejdet med det nye menighedsråd, som tiltræder 1. søndag i advent.  

 

Hverdagen er jo allerede ved at vise sit ansigt, og jeg kan ligesom Dan Turèll kun give min hyldest til den. Jeg er glad for at forestå gudstjenesterne i pastoratets kirker, jeg finder det spændende og udfordrende at tage turen til Nakskov én gang om ugen for at undervise konfirmanderne i Stormarkskirken, og jeg er glad for at møde Jer alle; børn såvel som voksne.

Godt og vel en måned før jeg trak i præstekjolen og blev indsat i embedet, kunne min mand, Ole Opstrup, efter 5 år som sognepræst i Halsted og Avnede holde sin afskedsgudstjeneste – også fra Halsted kirke - og gå på pension. Om end det er en tung arv, han efterlader sig, lover jeg at forsøge på at passe sognene ligeså godt, som han har gjort.  

Jeg kommer til at savne de menighedsrådsmedlemmer, som siger farvel og tak, for det er dem, jeg er ”vokset op med” i de 3 år, jeg har boet i Halsted præstegård. Der skal lyde en stor tak fra os alle i sognene til dem, som har ydet en meget stor og uvurderlig indsats igennem mange år med at passe på vores kirker og kirkegårde. Nogle har været med i mere end 30 år, andre i færre, men ingen i få.

Til de nye menighedsrådsmedlemmer og suppleanter skal der fra os alle i sognene lyde en varm velkomst. Det er dejligt, at I vil tage over efter de gamle. Det er vores kirker. Vi skal nok finde ud af det, og vi har heldigvis en gammel rotte i skikkelse af Henning Juul, hvis erfaring vil komme os nye til gavn og glæde.  

Fra og med januar og cirka 3 måneder frem står Halsted præstegård for at skulle renoveres. Projektet er allerede kommet godt fra start, da de første tegninger er på plads, hvormed vi har dannet os et indtryk af, hvordan præstegården og vores hjem kommer til at se ud. Jeg kan kun sige, at det tegner godt, om end der er lang vej igen. I perioden hvor byggeriet står på, bliver præstegårdens beboere genhuset, men jeg kan i perioden stadig kontaktes på telefon og mail (adresserne findes nedenfor).

Vi befinder os som bekendt i en tid, hvor coronaen stadig sætter mange grimme spor, og sociale aktiviteter er af den grund stærkt begrænsede. Som det fremgår af meddelelserne, er alle vanlige arrangementer aflyst, da det er vigtigt, at vi følger anvisningerne fra regeringen og passer på hinanden. Det er dog mit håb, at vi til trods for den lurende pandemi snart kan åbne op for nye arrangementer og se lidt mere til hinanden. Indtil da må vi tage til takke med at være sammen – hver for sig! 

Jeg ser frem til den forestående jul og til de efterfølgende vintermåneder sammen med jer alle. Jeg kan altid træffes på tlf: 

40982087 eller på e-mail: labo@km.dk

Laura Brøchner Opstrup


  


Kalender


Links

Halsted-Avnede Landsbylaug

http://halsted-avnede.dk/

 

Ullerslev Landsbylaug

http://www.ullerslev-landsbylaug.dk/

 

Adresser

Halsted kirke

Maribovej 246,

4900 Nakskov

 

Sognepræst

Laura Brøchner Opstrup, Horslundevej 1, Halsted, 4900 Nakskov,

 

tlf: 54 93 90 30, mail: LABO@km.dk

 

Graver

Anders Munk Vesterborgvej 15 4953 Vesterborg Tlf. 20103368 e-post: abirgittemunk@gmail.com

 

Kirkeværger


Jette Hansen, Horslundevej 20, Halsted, 4900 Nakskov, tlf: 23729528, mail: flowergirl@live.dk


og Henning Juel, Svingelsvej 72, 4900 Nakskov, tlf.: 26149562, mail: hj@2040.dk  


 

Besøg også Avnede sogn

Halsted Kirke
www.avnede-kirke.dk