Halsted kirke

 

 

Halsted kirke ligger i Halsted sogn, som sammen men Avnede sogn udgør Halsted -.Avnede pastorat.

 

Sognene har hver sit menighedsråd, men de har altid haft fælles præst. Præstegården ligger i Halsted.

  

Halsted kirkes 840 år lange historie er vævet sammen med  Halsted Klosters historie 1). Derved adskiller den sig fra en almindelig sognekirke. Men, hvad der sker med Halsted kirke i tidens løb, må ligesom alle andre kirkers  historie forstås på baggrund af skiftende tiders arkitektoniske,  kirkelige og politiske strømninger. 

 

 

Kort rids af kirkens historie:

 

Ved brev af 1177 lægger Valdemar den Store Halsted kirke med dens klosterliv ind under Ringsted Kloster.

 

Efter reformationen 1536 bliver kirken og dens ejendom atter kronens.

 

Ved et mageskifte i 1719  overgik kirken med øvrige bygninger og jordtilliggende til baroniet Juelllinge med baron Jens Juel Vind som første ejer. Herregården er stadig i slægtens eje.

 

I 1987 overdrog den nuværende ejer greve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs kirken til Halsted sogns menighedsråd.

  

 -------

1) Besøgende spørger ofte, om der er noget tilbage af Halsted Kloster. Det er der ikke. Det røde teglstensslot i parken er Dronning Sophies hus.