Kort rids af kirkens historie

Halsted kirke

Halsted kirke

Klik på billedet for at se det i større størrelse

(Foto: Anders Munk)

 

Halsted kirke.jpg

Nørre Herreds naturstenskirke

Lolland var fra gammel tid opdelt i fire herreder: Musse, Fuglse, Nørre og Sønder Herred. I hvert af herrederne er der mindst en naturstenskirke, som er de ældste stenkirker. I Nørre Herred er Halsted den eneste.

Klosterkirke

Den ældste skriftlige oplysning om en kirke på Lolland- Falster fortæller, at Valdemar den Store i 1177 overdrog Halsted kirke til benediktinerklostret i Ringsted. Kirken er altså fra før 1177. (Danmarks Riges Breve 1,III, nr. 92).

Kirken udgjorde indtil 1536 den nordre fløj i et firefløjet benediktiner- kloster. Af dette kloster er nu intet tilbage.

Kronens kirke

Efter reformationen blev kirken og klostret atter kronens ejendom under Halsted Kloster len. Dette tilhørte i årene 1588-1631 enkedronning Sophies livgeding og 1632-47 var det sammen med det øvrige Lolland tillagt den udvalgte prins Christian.

Baroniet Juellinges kirke

Ved mageskifte 1719 blev kirke og kloster inddraget i det nyoprettede baroni Juellinge, hvis første besidder var Jens Juel Vind. I 1921 gik baroniet over til fri ejendom og navnet Halsted Kloster blev genantaget.

Sognets kirke

I 1987 overdrog grev Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs kirken til selveje.

 

_