Rokokoaltertavle

Rokokoaltertavlen

Klik på billedet for at se

det i større størrelse

Rokokoalt.

Middelalderaltertavlen  (Se ovenfor) blev i ca. 1750 erstattet af en altertavle, som baron Jens Krag-Juel- Vind og hans hustru Sophie Magdalene Gram lod udføre og opsætte i kirken.

Altertavlen har en  en portallignende opbygning. Den repræsenterer rokokotidens stil med fastholdelsen af barokkens symmetri, medens dens tyngde er dæmpet med dekorative effekter: To søjler flankerer storstykket. De har joniske 1) kapitæler 2)  over et højt forkrøblet postament 3), der bæres af to store volutkonsoller 4) . Vingerne er prydet med vinranker og blomster.Søjlerne bærer en splitgavl. På dens skrå sider ligger to putti 5) med kors og en (nu forsvunden 6)) trompet.

Midt over storfeltets rammeliste er anbragt to kronede kartoucher 7) med våben for Baron Jens Krag-Juel- Vind og  Sophie Magdalene Gram. Over våbnene  mellem gavlens splitter  ses en sky med englehoveder.

Storfeltets oliemaleri på lærred er samtidigt. Det er en fremstilling af Jesu bøn i Getsemane Have. Matt. 26,41: "Atter, for anden gang, gik han bort og bad: »Min fader, hvis det ikke er muligt, at dette bæger går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje.""  Billedet fortæller således det budskab, der var centralt i pietismens tid, at vejen til Gud også for Frelseren selv  går gennem gudsfrygt, bøn og omvendelse.

 

Den vej, du gik i kors og trang,
i bøn og strid og møje,
min Jesus, livets snævre gang
lad mig den kende nøje!
Et salmevers fra pietismens tid af
Ulrich Bogislaus von Bonin 1725.
Hans Adolph Brorson 1734.
  (D.D.S. nr. 603)
                         
         

 

Rokokoaltertavlen blev nedtaget i forbindelse med den store restaurering i 1877 og anbragt på korets nordmur og middelalderaltertavlen blev genopsat.  1) Kendetegn for joniske søjler er kapitæler med bladformede udskæringer og forsiringer. Kapitælet set forfra kan minde om en bogrulle lagt over søjletoppen med rulledelene på hver sin side af søjleskaftet. Kapitælen kan også forklares som værende med volutter, ægstav og perlesnor, med navne givet efter det stiliserede udseende.

2) Kapitæler=søjlehoveder

3) Postament=fodstykke

4) Volut= spiralrullet ornament. Konsol= bærende fremspring

5) Putti er flertal af putto, en buttet barnefigur, næsten altid af hankøn, ofte nøgen og med vinger, findes især i rokokoens kunst.

6) Danmarks kirker, Maribo Amt side 602.

7) Kartouche=ornamental ramme