Prædikestol

Klik på biledet for at se det i større format

1 Prædikestol med lydhimmel

2 Chr Vs titler

3 Chr Vs navnetræk omgivet af det danske rigsvåben.

4 Dyderne Klogskab, Håb, Kærlighed. Retfærdighed og Tro (Foto: Anders Munk)

 

3

 

PrædikestolIMG_8561.JPGIMG_8560.JPGIMG_8558.JPGKlogskab.jpgRetfærdighed.jpgKærlighed.jpgHåb.jpgTro.jpg

Halsted kirkes prædikestol er udført i 1636 af den betydelige billedskærer Jørgen Ringnis. 1). Den bærer over lydhimlen Kongens monogram C 4. Stilen, den er skåret i, kaldes bruskbarok, fordi  linjerne er trukket ud i øre-brusk-lignende knuder.

Prædikestolen er placeret præcis som Sjællands reformatoriske biskop Peder Palladius anbefaler i  sin Visitatsbog (ca. 1541): "Prædikestolen skal være opbygget ved den søndre side af kirken oven over alle andre stole, Guds salige ord til hæder og ære, op til et vindue, sognepræsten til gode om vinteren, og særligt når hans øjne falmer og bliver svage. ” 2)

Den består af fire fag adskilt af dydefigurerne: Klogskab med slange om en stav og spejl som attribut,  Håb med fugl og anker som attribut, Kærlighed med et barn som attribut, Retfærdighed med sværd og vægt, vægtskåle og lukkede øjne som attribut og Tro med bog eller bibel som attribut .

I de to midterste storfelter er skåret to store, kronede våbenskjolde: den udvalgte prins Christian(5.)s navnetræk omgivet af det danske rigsvåbens mærker samt hans hustru prinsesse Magdalene Sibyllas våben. I det yderste venstre felt opregnes  Chr. Vs og i det yderste højre hans hustrus titler på tysk. Om Chr V hedder det i dansk gengivelse: "Af Guds nåde Christian den 5. til Danmark Norge, de goters og venders prins hertug til Slesvig Holsten Stormarn og Ditmarsken Greve til Oldenburg og Delmenhorst".

"Den udvalgte prins" Chr. V (f. 1603, d. 1647), der skulle arve tronen efter sin far Chr IV, har således sat et varigt minde over sig selv og sin hustru i Halsted kirke. Man skulle næsten tro, at han var konge, men det nåede han aldrig at blive. Han døde i 1647 et år før sin far. Efter sin farmor Dronning Sofie havde han fået  de lollandske krongodser, herunder også Halsted Kloster som len. Det er grunden til, at Halsted kirkes prædikestol så iøjnefaldende bærer præg af at være skænket af en, der næsten er konge. Bibelske symboler er der derimod slet ikke blevet plads til! 

 

1) Jørgen Ringnis, billedskærer, død i Nakskov den  2.-5.-1652. Ringnis virkede det meste f sit liv på Lolland og Falster. 1630–31 udførte han prædikestolen og orgelpulpituret i Nakskov kirke. Endnu på det tidspunkt synes han at have boet i Maribo men senere, i hvert fald fra 1937, omtales han som hjemmehørende i Nakskov. Han har udført  en lang række altertavler og prædikestole på Lolland og Falster,bl.a.prædikestolen i Halsted 1636.  
2) "prædickestoelen schall verre opbøgit vid den sønder side i kirken, offuen offuer alle andre stoele, guds salige ord til hæder och ære, op till itt uindue, sognepræsten til goede om vinteren, och besynderlig naar hans øyne de falme och dummis” (Lis Jacobsen udg.: Peder Palladius: Danske Skrifter, bd. 5. H.H. Thieles Bogtrykkeri, 1925, s. 30).