Af to en Kalk

          Klik på billedet for at se det i større format

Alterkak

 Kalk

Johan Rasch (Provst og Sognepræst i Halsted 1662-1684) nævner i sin indberetning, at der "Udi Kirckeskabet" findes to gamle alterkalke. Antagelig er det de to alterkalke, der er medgået til den kalk, der nu bruges.

På  alterkalkens fod er fastloddet et lille krucifiks, og langs tungerne er med versaler graveret indskriften: »Bisp Doct. Thomas Kingo Provst M(agister) Frants Thestrup Praest M(agister) Simon Petr Aarhws Halsteds  Af to en kalk anno 1696«.

Den ene af de to kalke må formodes at være den, der nævnes på præsterækketavlen, som er skænket af klostrets abbed Hans Fuell.

 

Disk

To diske af sølv omgjort og forgyldt 1695 af guldsmeden i Nakskov.

 

Oblatæske

På oblatæskens låg et ciseleret alliancevåben for Krag-Juel-Vind-Frijs og Holstein-Ledreborg. Med skriveskrift er med skriveskrift graveret initialerne for Frederik-krag-Juel-Vind  og Frederikke Juliane og Halsted. I bunden ses fremstillingsåret 1778.