Altre

1 og 2 : Det pavelige brev af 2. juni 1400, hvori S. Catharine altret er nævnt.
Klik på teksten for at se den i fuldt format.
3:Lolland-falsterske herredsbøger, decimantlister m.v., 2. hefte, udg. 1990.
Klik på teksten for at se den i fuldt format.
actapontificumda02cath_0133.jpgactapontificumda02cath_0135.jpgHalsted herredsbog 7783.jpg
  I romansk tid har Halsted kirke haft et højalter, længst mod øst i koret, et lægmandsalter under triumfbuen, antagelig et Mariaalter mod nord, og et helgenalter, formodentlig viet til Sankt Samson, mod syd i koret. Kilderne omtaler endvidere et Sankt Katharine  og et Sankt Erasmus alter. 1) Begge disse helgener har deres "glansperiode" i senmiddelalderen.2) Det er sandsynligt, at der har været flere altre i den katolske kirke både i kor og skib, som vi ikke kender til.  


Halsted kirke har i dag et højalter og to altertavler en fra middelalderen og en fra rokokotiden.


1)Jf. Danmarks kirker, Maribo amt, side 593.
2) I følge:http://www.sognekirke.dk/helgen/.