Inventar

Halsted kirke er en skatkiste af inventar. Ældst er den middelalderlige skabsaltertavle og yngst er altrets forhæng og løberen på alterbordet.
 
Fornemme træskærerarbejder, gravminder, alterkalken og den lille altergangstavlen, indsamlingsblokken fra Maghøj kilde er andre eksempler på noget af alt det, der er at finde i kirken, og som bidrager til fortællingen om Halsted kirkes historie.