Dør til prædikestolens opgang

Billedet er kopieret fra Danmarks kirker,
Maribo Amt side 609.
Klik på det for at se det i større format
2015-12-01 (2).png
Den smukke prædikestol er mere skabt til Chr Vs  end vor Herres ære.  Til gengæld er den dør, der tidligere har stået ved opgangen til prædikestolen rig på kirkelige motiver. Døren står nu i Ruds kapel. Opgangen til prædikestolen er af nyere dato, så man skal se et andet opgangsparti for sig, hvis man vil gøre sig forestilling om, hvordan det har set ud, da døren stod på sin rette plads.
Det er tydeligt, at der her ar været en anden billedskærer på færde. Døren tilskrives da også Gudewerth den Yngre 1), som er den samme billedskærer, som har udført gravkapellets gitterværk. Hvordan det hænger sammen, at prædikestolen har udgjort ét projekt og døren  til prædikestolen et andet, er der ingen forklaring på. Et forslag kunne være. at Borchard Rud havde skænket døren  som en pendant til sit gravkapel, men det er udelukket på grund af hans calvinistiske respekt for billedforbudet 2. Mosebog kap. 20 v4 :" Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden." 2)
Døren er fyldt helt op med bibelske motiver: I siderne - ovenpå to store volutkonsoller med bruskværk og blade - står Moses med lovens tavler og Johannes Døberen med lammet. Øverst - over den tomme kartouche - står en engel, der indvarsler dommedag med sin basun . Ved kartouchens sider  to mindre engle med marterpæl (den pæl, Jesus var bundet til under piskningen) og kors. 
I døren ses to felter, som forestiller  opstandelsen og himmelfarten. 
Et meget smukt og udtryksfuldt billedskærerarbejde, som på ingen måde hører hjemme i Ruds kapel!
 
1) Hans Gudewerth den Yngre blev født omkring 1600 i Egernførde som søn af billedskæreren Hans Gudewerth den ældre. Han blev uddannet i faderens værksted og gik derefter tre år på uddannelserejse. Efter hjemkomsten skaffede han sig ry som lokal bruskbarokkunstner og skabte blandt meget andet den signerede altertavle til Sankt Nikolaj kirke i Egernførde. Han har også virket en tid på Langeland og Lolland. Han døde 12.2.1671.
 
2) Læs om Borchard Rud og den konflikt, han roder sig ud i på grund af sin calvinistiske indstilling, ovenfor under "Ruds kapel".