Dåbsfad

Klik på billedet for at se det
i større format 
Halsted kirke 039.JPG
Det store flotte dåbsfad er fremstillet i Sydtyskland omkring 1575 1). Det er dekoreret med springende hjorte på randen og i bunden. Midt i fadet ses Adam og Eva og slangen, der snor sig op ad Kundskabens træ. I randen er graveret med store bogstaver: "IHS 2).  Helarius Rhudt, Margreta von Papenheim. IHS. Dette becken haffver erlig oh welbyrdig mand Helarius Rhud thil Sebygard giffvet hid til Halsted kiercke anno 1608, som skall altid stae vdi funteen. IHS." Også Ruds og Papenheims våben er indgraveret. Langs randens underkant står: "Dette becken haffur erlig oc welbyrdig frue fru Margreta Helarius Rhud thil Sebygard giffvet hidt thil Halsted kiercke anno 1608, som skall altid stae udi funtten. IHS."
NB: Helarius Rhudt og Magreta von Papenheim er forældre til Borchard Rud. Se mere under artiklen: Ruds kapel.
 
1) Danmarks kirker, Maribo Amt side 605
2) In Hoc Signo : ved dette tegn (skal du sejre)