Antependium, alterbordløber

1 Alterbordet før 2009
2 Alterbordet efter 2009
Klik på billedet for at se
det i større format
3. klasse 005.jpgAltertavle

I 2009 blev antependiet fornyet, og alterbordet fik en ny løber. Antependium og løber er arbejder af væver Hanne Vedel, Åbenrå.

Desuden blev korgulvet indenfor alterskranken forsynet med et tæppe, knæfaldet blev ombetrukket, der kom nye hynder på kirkebænkene og ”præstestolen” blev ombetrukket efter Hanne Vedels forslag til farver og materiale.

 

Gennemførelsen af dette projekt blev muliggjort ved donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.