Christoffer Jørgensen

Sognepræst Christoffer Jørgensen og hustru Marine

I tårnrummet på væggen til venstre ind mod kirken ses en figursten fra o. 1616 i ølandsk kalksten. Den er rejst over præsteparret Christoffer Jørgensen, død 1616 og hustruen Marine, død 1595. Om parret fortælles, at de, og særligt fruen, var så prægtige i deres klædedragt, at det på synoden i Odense 1577 blev befalet, at præstekonerne ikke måtte bære kjoler af kamelot, damaskes, pelse, silkekraver eller høje krumme kraver, og at præsterne ikke måtte bruge dobbelte kruser i deres halskraver.