Hans Petersen Walduf

Ridefoged Hans Petersen Walduf

Forrest i koret gravsten i grå kalksten over Hans Petersen Walduf, ridefoged over Halsted Kloster og Ravnsborg amter, død på Halsted kloster 1677, 51 år gammel og hans svigerfar Knud Wulf, fordum rådmand og apoteker i Nyborg, død 1678, 74 år gammel. Stenen bekostede Dorothea Wulf over hendes mand, børn og fader 1678.