Menighedsråd

FORMAND

Birgit Hansen, Meltoftevej 8, 4900 Nakskov                                                       

tlf. 54939272/61542672                                                        

mail: skovgaard.4900@gmail.com                                           

aktivitetsudvalg, kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg, valgbestyrelse

 

NÆSTFORMAND

Axel Peter Rasmussen, Maribovej 275, 4900 Nakskov               N

tlf. 54939163/20459163   mail:                                                     

 kasserer, underskriftberettiget, kirkegårdsudvalg, valgbestyrelse, medlem af provstiudvalg                                                                                    

 

SEKRETÆR

Lene Bay Sørensen, Højfjældevej 5, 4900 Nakskov               

tlf. 30249144   mail: lenebs56@gmail.com                             kirkegårdsudvalg, kontaktperson, kontaktudvalg

 kirkegårdsudvalg, kontaktperson, kontaktudvalg

 

Henning Jørgen Hansen Juul, Torvevej 1, 4900 Nakskov      

tlf. 26149562    mail: hj@2040.dk

præstegårdsudvalg, kirkegårdsudvalg

 

Jens Jørn Stolt Larsen, Præstevænget 2 L, 4920 Søllested    kirkegårdsudvalg, valgbestyrelse, aktivitetsudvalg

tlf.  54939183   

kirkegårdsudvalg, valgbestyrelse, aktivitetsudvalg                                                             

 

SOGNEPRÆST

Ole Opstrup, Horslundevej 1, 4900 Nakskov                           

tlf. 54939030/20579988   mail: oop@km.dk     

aktivitetsudvalg, præstegårdsudvalg, kirkegårdsudvalg     

 

 

Suppleanter:

Jeanne Villadsen, 2, 4953 VeHalsted Byvej 1, 4900 Nakskov

Grethe Larsen, Askebyvej Vesterborg

 

 

                 

Uden for menighedsrådet:

 

KIRKEVÆRGE                                                                                 

Bent Henning Karlsen, Trælholmvej 6, 4900 Nakskov          

tlf. 29271479   traelholmvej6@gmail.com

 

REGNSKABSFØRER

Tom Black Nielsen, Bregnevej 5, 4900 Nakskov                     

badmintom@hotmail.com

 

Menighedsrådets bygningskyndige

Christian Mogensen                                                                     

 

Sognets hjemmeside

Dorthe Friis Hansen

tlf. 51 15 84 65,  dorthefh@live.com                                                                                                                                                             

 

 

 

 

What do you want to do ?
New mail