Kirkegård

 

Halsted kirkegård ligger på Maribovej overfor kirken. Kirkegården omkring Halsted kirke er forbeholdt familien på Halsted Kloster.


På kirkegården kan der tilbydes kistegravsteder, urnegravsteder samt fællesplæne for dem, der ikke ønsker et gravsted.

Valg af gravsted sker ved henvendelse til graveren:   Anders Munk, tlf. 20 10 33 68