Kirkegårdstakster

 

Valg af gravsted sker ved henvendelse til graverne.

Halsted: Anders Munk, tlf. 20 10 33 68

Avnede: Arne Meldgaard, tlf. 28 77 48 49