Kirkegårdstakster

 

Valg af gravsted sker ved henvendelse til graverne.

Halsted: Anders Munk, tlf. 20 10 33 68

Avnede: Arne Meldgaard, tlf. 28 77 48 49
Taksterne er ikke gældende efter 31.12.2012.


LAJka ™ 2011 Side 1 af 3


Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.

For medlemmer af Folkekirken:
Kistegravsted - pr. gravplads 1.340,00
Urnegravsted med ret til nedsættelse af 2 urner 890,00
Græsareal - Fælleskistegrave - pr. gravplads 470,00
Græsareal - Ukendt fællesurnegrave - kan ikke fornyes 120,00
Græsareal - Fællesurnegrave - ½ kvm 120,00
Græsareal - Fællesurnegrave - 1 kvm 230,00
Udfærdigelse og påtegning af gravstedsbrev 60,00

For ikke-medlemmer af Folkekirken:
Kistegravsted - pr. gravplads 2.900,00
Urnegravsted med ret til nedsættelse af 2 urner 1.720,00
Græsareal - Fælleskistegrave - pr. gravplads 2.030,00
Græsareal - Ukendt fællesurnegrave - kan ikke fornyes 520,00
Græsareal - Fællesurnegrave - ½ kvm 520,00
Græsareal - Fællesurnegrave - 1 kvm 1.030,00
Udfærdigelse og påtegning af gravstedsbrev 60,00

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted.
Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode, erlægges forholdsmæssig
betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.
Græsgravsteder kan kun erhverves og fornyes ved samtidig oprettelse af aftale om
ren- og vedligeholdelse.

Begravelse.

For medlemmer af Folkekirken:
Kistegrav 1.820,00
Kistegrav - tillæg - lørdage incl.moms 2.925,00
Pyntning af den kastede grav m.v. incl.moms 1.275,00
Urnenedsættelse 270,00
Urnenedsættelse - tillæg - i overværelse af følge incl.moms 550,00
Urnenedsættelse - tillæg - hverdage efter kl. 16:00 incl.moms 387,50
Urnenedsættelse - tillæg - lørdage incl.moms 512,50

For ikke-medlemmer af Folkekirken:
Kistegrav 4.230,00
Kistegrav - tillæg - lørdage incl.moms 2.925,00
Pyntning af den kastede grav m.v. incl.moms 1.237,50
Urnenedsættelse 640,00
Urnenedsættelse - tillæg - i overværelse af følge incl.moms 550,00
Urnenedsættelse - tillæg - hverdage efter kl. 16:00 incl.moms 387,50
Urnenedsættelse - tillæg - lørdage incl.moms 512,50

Sløjfning af ikke udløbet gravsteder:
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 787,50
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 1.300,00
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms 1.562,50
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms 1.825,00
Over 4 gravpladser + pr. gravplads incl.moms 275,00
Urnegravsted incl.moms 325,00


Opgravning og flytning af kister og urner:
Kister Efter regning
Urner incl.moms 687,50

Side 2 af 3

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder pr. år.

Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 625,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 762,50
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms 962,50
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms 1.175,00
Over 4 gravpladser + pr. gravplads incl.moms 212,50
Urnegravsted med ret til nedsættelse af 2 urner incl.moms 437,50
Græsareal - Fælleskistegravsted med 1 gravplads incl.moms 425,00
Græsareal - Fælleskistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 500,00
Græsareal - Fælleskistegravsted med 3 gravpladser incl.moms 587,50
Græsareal - Fælleskistegravsted med 4 gravpladser incl.moms 662,50
Græsareal - Over 4 gravpladser + pr. gravplads incl.moms 87,50
Græsareal - Fællesurnegrave - ½ kvm incl.moms 175,00
Græsareal - Fællesurnegrave - 1 kvm incl.moms 325,00

For arbejder ud over renholdelsen - for nyplantninger el. omplantninger, gødskning,
opbinding, pålægning af ral, granpyntning, årstidens blomster, pålægning af
kranse og blomster til højtider, mindedage o.lign. - betales særskilt, dagspris
ifølge regning.
Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder.

Ren- og vedligeholdelse for en brugsperiode.
Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagt gravsted for en
brugsperiode - første brugsperiode for kistegrave minimum 20 år og urnegrave
minimum 10 år.
Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet
følgende arbejder:
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter,
opretning af jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Priseksempler på renholdelse (incl. moms):
Kistegravsted med 1 gravplads 20 år 18.356,50
Kistegravsted med 1 gravplads 30 år 31.969,00
Kistegravsted med 2 gravpladser 20 pr 22.394,50
Kistegravsted med 2 gravpladser 30 år 39.002,00
Urnegravsted med ret til nedsættelse af 2 urner 10 år 5.162,50
Græsareal - Fælleskistegravsted med 1 gravplads 30 år 19.762,50
Græsareal - Fælleskistegravsted med 2 gravpladser 30 år 23.250,00
Græsareal - Fællesurnegrav - ½ kvm 10 år 2.065,00
Græsareal - Fællesurnegrav - 1 kvm 10 år 3.835,00

Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser - f.eks. granpyntning, og
udplantning af sommerblomster - beregnes taksten i henhold til dagspris.

Granpyntning - almindelig:
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 512,50
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 687,50
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms 850,00
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms 1.012,50
Kistegravsted ved sten incl.moms 450,00
Urnegravsteder incl.moms 337,50
Urnegrav ved sten incl.moms 275,00

Granpyntning - ekstra:
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 737,50
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 1.050,00
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms 1.200,00
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms 1.387,50
Kistegravsted ved sten incl.moms 737,50
Urnegravsteder incl.moms 500,00
Urnegrav ved sten incl.moms 325,00 Side 3 af 3